Tvååker - Falköping.

jpg fil

Veddige - Viskafors.

jpg fil

Tvååker - Falköping

Veddige - Viskafors

JHB - projektet - landskap - isavsmältning

JHB - GIS - isavsmältning

GIS för isavsmältningen

Boken sidan 625.

Kvartärglaciala undersökningar har gjorts av Gunnar Gillberg med utgångdpunkt från Viskan. Han publicerar en översikt av isavmältningen i flera publikation. Kartor beskriver issjöar och isfronten.

Boken sidan 628.

Tvååker - Falköping.

Den glaciala utvecklingen inom Sydsvenska höglandets västra randzon III : issjöar och isavsmältning / Gillberg Gunnar. - 1956.- (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar / Geologiska föreningen, ISSN 0016-786X; no 78 pp 357-458)
DOI=10.1080/11035895609453396

Boken sidan 630.

Veddige - Viskafors

Den glaciala, premarina utvecklingen inom den senkvartära Viskafjordens sidodalar / Gillberg Gunnar. - 1948.- (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar / Geologiska föreningen, ISSN 0016-786X; no 70 pp 437-486)
DOI=10.1080/11035894809452819