jpg fil

komplett

museum

alla punkt

..

yxa

yxa bergart

yxa flinta

yxa flinta socken

..

yxa trind

yxa spetsnackad

yxa flinta tunnackad

yxa flinta tunnackad socken

pilspets tånge

pilspets tånge socken

yxa flinta tjocknackad

yxa flinta tjocknackad socken

yxa skafthål

yxa skafthål socken

dolk flinta

dolk flinta socken

spjutspets flinta

spjutspets flinta socken

skära flinta

skära flinta socken

yxa brons

yxa brons socken

JHB - projektet - föremål

JHB - GIS - föremål

GIS för föremål

komplett laddar ned fil som innehåller alla artefakter.

museum laddar ned fil som anger depå för artefakter.

... socken innehåller artefakter som inte har noggrannare angivelse än socken.

Bilder på artefakterna finns i boken på sidorna:
yxor 405,
pilspetsar 407,
dolk 408 och
skära 409.