lokalt material

Socknens olika källor såsom gårdar, torp, utflyttade etc har kontaktats. Ofta har besök gjorts, i vissa fall rena intervjuer, och ibland har hearings organiserats i bygdegården. Projektet har då oftast fått tillgång på dokument eller föremål i olika former.

Erhållet material har

 • kopierats eller fotograferats
 • dokumenterats med text

Materialet har lånats och lämnats tillbaka till ägarna. Ofta har detta material ansetts som mer eller mindre värdelöst av ägarna.

Dokumenten omfattar bl a

 • lagfarter
 • auktioner
 • testamenten
 • bouppteckningar
 • arrendeavtal
 • köpeavtal
 • kvitton
 • sockenstämmoprotokoll
 • fattigunderstödshandlingar
 • stämningar
 • korrespondens med myndigheter
 • mantalslängder
 • tiondelängder
 • uppbördslistor
 • kalendarium över kortare eller längre tider
 • anteckningsmaterial med diverse anteckningar
 • egna teoretiska utsvävningar
 • brev
 • emigrationshandlingar
 • rannsakningsprotokoll
 • militärhandlingar

Bilderna omfattar bl a

 • personer
 • gårdsexteriörer
 • skolklasser, konfirmationsklasser
 • fordon
 • jordbruksredskap
 • arbetande personer
 • odlingslandskapet
 • naturbilder
engelska