inventeringar

Specifika inventeringar har utförts. Dessa har planerats med hjälp av insamlat material. Omfattande granskningar av socknens olika vägar, åkrar, ängar och skogar har utförts. I stort sett har varje 4 ha ruta besökts. Utmed vissa linjer såsom stigar, vägar och bäckar har alla platser granskats.

Inventeringsobjekt:

 • vägarna från 1700-talets slut och framåt har följts
 • gårdar som är kända sedan 1500-talet
 • torp som är kända från husförhören
 • kvarnar, avsevärt fler än kameralt material anger
 • sågar
 • stenmurar (arbetet pågår)
 • gärden (arbetet pågår)
 • hus (arbetet pågår)

Inventeringsmetodiken och dess dokumentation varierar beroende på objektet. Generellt så beskrivs:

 • positionen
 • omgivningens utseende, text och foto
 • mått på objektet
 • ritning, karta över objektet
 • foton
 • kommentarer angående delar och dess relevans
engelska