spårbarhet

Forskare

Varje post är märkt med forskarens namn och datum då informationen senast ändrades. Det är därför möjligt att för varje typ av information se vem som gjorde tolkningsarbetet.

Versioner

En post kan ha olika versioner. Dessa är organiserade på samma sätt som för programvara. Version 1 är en första version. Sedan följer versionerna numrerade. Varje version har ett versionsnummer, ett datum och en post.

Det är därför möjligt att följa de olika tolkningar som varit för handen.

Referenser

Alla information har en referens. Denna är utformad beroende på slag av källa såsom handskrift, arkivuppgift, bok, tidskrift, tidning, undersökning etc.

I referensen finns en källangivelse. Den anger plats och närmare beskrivning var originalet lagrades. För ett arkiv kan anges arkivnamnet och arkivhållaren samt något sorts nummer som pekar ut handlingen. För en handskrift kan anges ägaren till densamma och dennes adress.

Referenser till inhämtat material

Till inhämtat material finns klassiska referenser. Dessa är utformade på det sätt som biblioteken gör. SABs metod används. Ett exempel är.

Bidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens historia under 1600-talet / Gullstrand Ragnar. - Stockholm, 1923 (Stockholm : Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner, 1923). - 156 sidor

engelska