databasen

Insamlat material sparas i en databas. Den är uppbyggd för att enkelt kunna användas att hitta olika uppgifter och söka samband.

Informationen lagras på flera sätt såsom

  • referens
  • kopia i form av en bild
  • faksimil
  • sökbar sammanfattande beskrivning

Olika dokument innehåller olika typer av basinformation. Vissa dokument innehåller enbart signifikant information och andra innehåller en mängd prosa, som mer hör till ett skrivsätt.

Ett bra exempel på två dokument som reglerar i stort sett samma sak är köpebrev och tingsrättens lagfartsliggare. Lagfartsliggaren har avbildats med en post, som innehåller alla de element som lagfartsboken innehåller:

en pekare finns till en post i ett fastighetsregister, som anger fastigheten, det rum som anger lagfarten, datum på fångsthandlingen, typ av fångsthandling, datum för lagfartens beviljande och dess paragraf, köparens andel av fastigheten och köparna.

Köpebrevet kan finnas registrerat som en kopia, faksimil samt en AI-beskrivning. Orsaken till detta är att köpebrevet innehåller en mängd prosa. Denna innehåller i vissa fall beskrivningar, utlåtanden eller överenskomna arbetsuppgifter. Inga av dessa är av generell art.

Till beskrivningar kan nämnas "den vackra och värdefulla bokskogen". Till utlåtandena kan nämnas "kommissarien Anders Johansson" . Arbetsuppgifterna kan vara beskrivna på ett relativt komplicerat sätt.

All information är lagrad så att dess ursprung är spårbar.

engelska