AI beskrivning

En AI-baserad beskrivning består av en hierarki av konstruerare. För den i diskret matematik insatte är detta en välkänd form. Här skall dock göras en kortare förklaring.

En konstruerare består av en lista av beskrivningar, där ordningen i listan är väsentlig. Första elementet anger vad som beskrivs de resterande är bestämningar. Ett enkelt exempel är ett namn och en fastighet:

(namn Johansson Sven)

(fastighet VarbergsKommun Vik 1 4)

Man kan då föra samman dessa till begreppet ägare:

(ägare
(namn Johansson Sven)
(fastighet VarbergsKommun Vik 1 4))

Man kan lägga på ytterligare information för att beskriva ett köp:

((köp lagfartspliktigt)
(person
(namn Johansson Sven)
(yrke bonde))
(person
(namn Josefsson Erik))
(föremål
(fastighet VarbergsKommun Vik 2 3)
(skick dåligt))
(belopp kr 50000))

Här används konstruerare för köp, person, namn, yrke, föremål, fastighet, skick och belopp. För att kunna göra en beskrivning erfordras att man har skapat ett antal väldefinierade konstruerare. Dessa är basen till en kunskap. De andra delarna är parametrar som används för att noggrannare beskriva.

Den AI-baserade beskrivningen kan tolkas av en dator. En sökning efter allt med "dåligt skick" kan vara möjligt. Det skulle även vara möjligt att lägga till ett villkor såsom köpeskilling mindre än ett visst värde.

Det är även möjligt att göra en regressionsanalys och avbilda skickets beroende av köpeskillingen.

En handling beskriven med löpande text kan översättas till en lista av flera olika egenskaper, som beskrivs på detta sätt. Mängden egenskaper kan variera. De olika beskrivningarna kan vara olika noggranna. Det är viktigt att denna frihetsgrad finns, ty många gånger innehåller dokument för dokumentet irrelevant information men ändå av värde.

engelska