stor vikt

mycket lokalt material

Det har visat sig att ca 30-50% av allt material finns hos lokalbefolkningen. Detta material är utsatt på många sätt. Historiskt har sådant material brunnit och blivit leksaker åt barn. Detta sker alltjämt.

som försvinner

Vad värre är att skogsbygdssocknar, som Nösslinge socken, är inne i en fas där många hemman byter släkt. Gammalt material försvinner då i stor takt från bygden. Av den anledningen har det varit viktigt att säkra det lokala materialet.

engelska