Publikation 91-89546-16-4

Sägner från skogsbygden

Britt-Marie Carlstedt

Hakas-Gunnar var en lantbrukare från Källsjö socken i Halland. Han var en flitig bygdeforskare som gick runt på gårdarna och gjorde uppteckningar. Han har skrivit ned flera tusen sidor. Denna skrift omfattar ett litet urval av alla dessa.

Uppteckningarna är från början av 1900-talet. Ofta berättas de av någon som är född på 1800-talet och därför är innehållet gammal. Genom domboken går det att verifiera flera av händelserna. De har dock ägt rum mycket tidigare än vad man trott. De har ägt rum i socknarna Rolfstorp, Skällinge, Stamnared, Nösslinge, Källsjö, Karl-Gustav, Gunnarsjö, Ullared och Fagered.

english

rapport 91-89546-16-4.pdf