Publikation 91-89546-15-6

rp8601

Gunnar Carlstedt

rp8601 är ett koncept vad gäller applikativ dator. Detta utvecklades under perioden 1986-1994.

Grundkonceptet är att applikationsspråk, processer, datorer och maskinvara alla skall vara applikativa. Detta skiljer sig markant från vad som då och idag är gängse. Målet vara att öka effektiviteten i programmering, underhåll samt skapa skalbarhet.

Språket H är en blandning mellan funktionellt och logikspråk. Processer definieras med en mängd relaterade beteenden. Ett system utgörs av av en unifiering av portarna till processer. En dator unifierar omgivnings portar med ett program.

Maskinvaran är datadriven bestående av ett antal enheter med minne och aritmetik som utför reduktioner, kopieringar och duplicering av en graf. Detta möjliggör en stor parallellism och därmed höga prestanda. Enheterna kan vara distribuerade i rummet. Chip tillverkades.

Rapporten är en översikt av den använda tekniken.

english

rapport 91-89546-15-6.pdf