Publikation 91-89546-12-1

Chipyta och effektförbrukning för multiprocessorer

Gunnar Carlstedt

Multiprocessorer är kraftfulla datorer. Rapporten beskriver deras egenskaper för implemntering i VLSI. Utgående från ett applikationsprogram är det möjligt att specificera en processors olika delar.

Dessa delar är analyserade. Ytan och effektförbrukningen för en implementering beräknas. Uttrycken är abstrakta, men om dagens teknologi används blir prestanda ca 1000 gånger bättre än för dagens kommersiella processorer.

Rapporten indikerar att det krävs forskning på vissa celler för transport och synkronisering. Främst behövs dock forskning på hur procesorerna skall styras.

english

rapport 91-89546-12-1.pdf