Publikation 91-89546-06-7

Boplats på Buareåsen

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

En boplats hittats. Platsen är belägen långt från den egentliga Nösslinge by. Den sammanlagda bilden visar att en boplats med ett grophus, en tomtning samt tre grottor finns på Buareåsen. Runt Buareåsen finns förutom dessa ytterligare tre grottor.

Det är inte känt till vilken tidsepok dessa anläggningar kan höra. Förmodligen har de används av ett tidiga herdar.

Undersökningen visar också att folket i skogslandet (inlandet) har haft mycket lite gemensamt med bondekulturen utmed kusterna och på våra slätter.

Denna rapport är avsedd att ge en kort översikt över platsen.

english

rapport 91-89546-06-7.pdf

GIS 91-89546-06-7.zip