Publikation 1-89546-03-2

Pär Carlstedt i historien

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

Denna skrift är en antavla för Pär Oskar Carlstedt. Detta innebär att skriften omfattar en mängd olika personer där Pär är släkt med dem i direkt nedstigande led. Detta innebär att det finns biologiska föräldrar i nedstigande led från Pär till de listade personerna.

Antavlan har begränsats i storlek. Från och med farfarsfar Seth Henning Carlstedt så har tavlan gjorts komplett. I de tidigare leden har enbart mor och deras föräldrar angivits. Av den anledningen utgör antavlan enbart 1/8 av en komplett antavla.

För några i senare tid födda personer har även syskon listats.

Den äldsta personen i antavlan är från 800-talet.

english

rapport 91-89546-03-2 Carlstedts an.pdf