Publikation 91-89546-02-4

Ordbok över Nösslingemålet

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

Denna ordbok beskriver dialekten i Nösslinge socken i Varbergs kommun i Halland så som den var under början av 1900-talet.

engelska

rapport 91-89546-02-4.pdf