Publikation 91-89546-01-6

Inmätning grävplats Ramsjön RAF47

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

En utgrävning har skett utförd av Varbergs fornminnesförening och Göteborgs Universitet. Platsen är nordväst om fornsjön Ramsjön i Falkenbergs kommun.

Rapporten beskriver den inmätning med GPS som gjordes av grävschakt mm.

english

rapport 91-89546-01-6.pdf

GIS 91-89546-01-6.zip